top of page

Pastor Abayomi Akinyemi

Pastor Abayomi Akinyemi je vedoucím misie Mountain of Fire and Miracles Ministries v Praze. V roce 1985 získal magisterský titul v oboru ekonomie se specializací na mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Pastor Akinyemi vyrůstal v Nigérii, ale v roce 1979 musel kvůli dalším studiím přejít do Československa. Po studiích se vrátil zpět do Nigérie. Dlouhá léta pracoval v Nezávislé národní volební komisi (INEC), volebním orgánu odpovědném za průběh voleb v Nigérii. Byl vedoucím terénních služeb v INEC ve státě Enugu, když v roce 2007 pod vedením všemohoucího Boha dobrovolně odešel do důchodu.

Pastor Akinyemi se v roce 2007 vrátil do České republiky, kde žije dodnes. Vize založit Mountain of Fire and Miracles Ministries (MFM) se zjevila v roce 2008 a v lednu 2009 začalo MFM působit na adrese Moskevská 34, Praha 10, kde se členové každý týden scházejí k uctívání a modlitbám k Všemohoucímu Bohu.


Je užitečnou nádobou v rukou Jehovy a nástrojem k řešení v životech lidí nejen v České republice, ale i mimo ni. Je dobře začleněn do české společnosti a aktivně se podílí na křesťanských aktivitách v rámci České republiky.

Pastor Akinyemi rád pomáhá lidem a přivádí je k poznání Boha. Jeden z jeho oblíbených veršů z Písma je Matouš 11,28: "PŘIJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KTEŘÍ PRACUJETE A TĚŽCE TĚŽKÁTE, A JÁ VÁM DÁM ODPOČINEK".


Pastor Akinyemi je ženatý a požehnaný slavnými dětmi. Život a rodina pastora Akinyemiho jsou svědectvím, že sloužíme Bohu, který odpovídá na modlitby.

 

NÁŠ BŮH VLÁDNE! NÁŠ BŮH VLÁDNE!! NÁŠ BŮH VLÁDNE!!!

Screenshot_20221122-205438_Photos~4.jpg
bottom of page