top of page

O naší církvi

Hora ohně a zázraků, z.s., Praha je pobočkou celosvětového Mountain of Fire and Miracles Ministries. MFM Praha bylo založeno v lednu 2009. Začalo to zátěží pro hynoucí duše a nedostatkem porozumění v duchovních záležitostech, zejména v oblastech vysvobození, uzdravení a spasení.

 

MFM Praha je multikulturní křesťanská organizace. Vizí MFM Praha je nastolit Boží království v každé rodině v České republice prostřednictvím evangelizace a náboženských aktivit, které proměňují a přidávají hodnotu životům a rodinám. Běžné problémy, jako jsou deprese, nevyléčitelné nemoci, manželské problémy a duchovní problémy vzniklé útokem satanských mocností, jsou řešeny cílenými modlitbami. MFM Praha věří v Písmo, které říká: "Za pokoj Jeruzaléma se modlete: Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně" (Žalm 122:6).

 

Pravidelně se modlíme za mír ve všech národech světa. MFM zaznamenala ohromná svědectví v oblastech uzdravení, obnovy manželství, vysvobození z různých druhů otroctví. V MFM Praha věříme a praktikujeme svatost uvnitř i navenek. Věříme také, že není nic, co by náš Bůh nemohl udělat. Sloužíme Bohu, který je větší než všechny problémy dohromady. Podporujeme také dávání a péči o druhé. Naše kázání a vyučování jsou zaměřeny na nebe.

 

Zveme vás, abyste se k nám připojili a zažili proměnu ve svém životě.

bottom of page