top of page
modlí

"Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno."   

Lukáš 6:38

Plaťte zde své dary, desátky a první ovoce, nebo pokud vám Pán klade do srdce, abyste církvi požehnali.

 

Ať vám Pán mocně žehná!

bottom of page